Nie-miejsca i  bez-czas codziennej niecodziennooeci telewizyjnych serwisów informacyjnych, ale też o  potrzebie przewodnika i  o  narracjach zapewniających utrzymanie zdobytych terytoriów

Aleksander Woźny

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Colloquia Anthropologica et Communicativa

[7] Wszechświat, bezład, pustka, 2014

Pages from 185 to 205

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout