Bestia czy człowiek w masce? Fabularne funkcje motywu nakładania maski w strukturze powieści dla młodzieży Kornela Makuszyńskiego

Jolanta Ługowska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Colloquia Anthropologica et Communicativa

[6] Maski, twarze, pyski, 2013

Pages from 33 to 43

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout