Ciała, wiele ciał — o literackiej i kulturowej konstrukcji ciała na przykładzie powieści Michela Fabera "Szkarłatny płatek i biały"

Przemysław Dudziński

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Colloquia Anthropologica et Communicativa

[4] Ciało cielesne, 2011

Pages from 159 to 164

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout