Artykuły

Jerzy Biniewicz

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Algorytm Tomasza Kłosa, czyli o pieniądzu i arytmetyce kupieckiej słów kilka

Pobierz artykuł

Figura wroga we współczesnym dyskursie publicznym

Pobierz artykuł

"Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo" K. Kluka, czyli kilka słów o mitach, konfabulacji i prawdzie w polskim przyrodoznawstwie

Pobierz artykuł

Konstrukt uchodźcy w dyskursie medialnym

Pobierz artykuł

Opowieść o ciele zwierząt w dziewiętnastowiecznym traktacie zoologicznym Krzysztofa Kluka

Pobierz artykuł

„Inny” w dyskursie i w języku. Studium przypadku

Pobierz artykuł

Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a  współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym

AbstractPobierz artykuł

discourse, text and types of speech, educational textbook

Zachowania językowe w dyskursie politycznym (zasady etykiety językowej, etyki słowa)

Pobierz artykuł

Tabloidyzacja dyskursu naukowego

AbstractPobierz artykuł

Początki polskiego piśmiennictwa naukowego, technicznego — relacje komunikacyjne zarysowane w tekstach

Pobierz artykuł

Obraz szkoły w dyskursach i języku

AbstractPobierz artykuł

image of school, discourse analysis, cognitive ethnolinguistics, językowy obraz szkoły, analiza dyskursu, lingwistyka antropologiczna

Masz diesla? Nowe ceny zwalą cię z nóg!, czyli o opowieści medialnej na portalu internetowym słów kilka

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy