Articles

Agnieszka Jarzyńska-Bućko

Articles

MASKA JEZUS, czyli figura Chrystusa w wybranych dramatach Tadeusza Słobodzianka

Download article

Trylogia o końcu świata. Motywy eschatologiczne w wierszalińskich dramatach Tadeusza Słobodzianka

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout