Colloquia Anthropologica et Communicativa, [3.] Mit, prawda, imaginacja, 2011

Kilka słów o prawdzie

Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Czy prawda jest banałem? Uwagi o realizmie

Pobierz artykuł

Prawdy i taksonomie

Mit, prawda, wyobrażenie. O sposobach widzenia szarańczy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Funkcja mitu, opowiadania i bajki w kulturze krajowców Melanezji

Pobierz artykułPobierz artykuł

"Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo" K. Kluka, czyli kilka słów o mitach, konfabulacji i prawdzie w polskim przyrodoznawstwie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Mit, prawda, imaginacja — pułapki punktów widzenia

Pobierz artykułPobierz artykuł

Mity jak żywe

Mityczność redivivus

Pobierz artykułPobierz artykuł

Piranesi. Nowożytny locus horridus

Pobierz artykułPobierz artykuł

Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Od bohatera mitycznego do bohatera bajkowego (na przykładzie opowieści ludowych)

Pobierz artykułPobierz artykuł

"Dopóki mamy twarze" C.S. Lewisa jako świadectwo współczesnej lektury i recepcji mitu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nasz świat mitem antycznym opisany

Pobierz artykułPobierz artykuł

Antropologia literatury między fikcją a zadziwieniem

Pobierz artykułPobierz artykuł

Mitologizacje i zmyślenia

Kategoria prawdy jako element dziennikarskiego samoopisu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Media i prawda — czy mit prawdy?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Proces mityzacji współczesnych bohaterów

Pobierz artykułPobierz artykuł

Magia kłamstwa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Od europocentryzmu do sinocentryzmu w myśleniu o globalizacji: David S. Landes, Andre Gunder Frank i inni

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawda frazeologii — frazeologia prawdy

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy